Kamery

kameraPred objednávkou a inštaláciou kamerového systému by mal užívateľ vedieť čo bude objektom monitorovania a úroveň presnosti monitorovania. Či systém bude poskytovať dostatočnú úroveň detailov na rozpoznanie tváre osôb prechádzajúcich cez vchod, alebo čítanie ŠPZ na autách, alebo či postačí iba registrovanie prítomnosti týchto objektov. 

Základné kamerové systémy

Kamera plus monitor slúži na kontrolu sledovaného priestoru k tomu poverenou osobou.  (vedením príp SBS)

Rozšírené kamerové systémy

Kamera plus monitor plus záznam obrazu v tomto prípade nieje treba stálu kontrolu priestoru ale stačí si pozrieť záznam v prípade že dôjde k nejakej udalosti.

Rozšírené kamerové systémy s prepojením na LAN

Kamera plus monitor plus záznam obrazu s pripojením na počítačovú sieť.
Ďalšie rozšírenie kamerového systému o možnosť pozerať reálny aj zaznamenaný obraz z akéhokoľvek miesta na svete s pripojením na internet.

IP kamerové systémy

Existujú IP kamery rôzneho vyhotovenia, avšak vždy obsahujú konektor na priame pripojenie do počítačovej siete.  
Sú vhodné od rodičovského monitoringu, ktorý umožňuje rodičom sledovať a počúvať ich deti v inej izbe, v práci alebo dokonca z druhej strany sveta až po Full HD inteligentné kamerové systémy.
Kamery vyššej triedy mávajú zabudovaný aj slot na pamäťové karty, kde sa priamo dá zaznamenávať obraz. Kamera dokáže odosielať emaily pri narušení stráženej oblasti.